Share
  • ארון מבואת כניסה וארון פינת אוכל
  • ארון מבואת כניסה וארון פינת אוכל

    שני ארונות גדולים הנמצאים בקירות קרובים. הראשון ארון מעילים הנמצא במבואת הכניסה והידית היא חלק מתלת המימד של העץ. השני חלק מחדר האוכל ויש בו מדפים נשלפים המשמשים לתצוגה משתנה של חפצי עזר לשולחן.

    Show thumbnails

    Accessibility