Share
 • בית בסביון
 • בית בסביון

  1998

  שטח המגרש: כ- 5.0 דונם
  שטח הבנוי: 400 מ”ר בשתי קומות

  הבית המקורי נבנה בשנות השבעים והתווספו אליו חלקים בשנים שאחר-כך. ההחלטה הראשונית היתה להציב באזור הפטיו בריכת נוי שתשמש מרכז ותחבר בין שלושה אגפים של המבנה.  השימוש בחומרים מועטים ובחזרתיות על אלמנטים משמש אף הוא לחיבור והמשכיות בין הקומות והאגפים השונים.

  Show thumbnails

  Accessibility