Share
 • בית ברמת חן
 • בית ברמת חן

  2011

  שטח המגרש: 250 מ”ר
  שטח בניה 225 מ”ר בשתי קומות ומרתף

  הבית דו משפחתי ברמת חן, רוחבו 5.80 מ’. שתי תקרות הקומה בולטות מקו המעטפת ומשמשות כמדף לחלונות ותריסי אלומיניום או לחליפין לקירות. קיר רשת שעליו יצמחו מטפסים משמש כדופן מפרידה בין הרחוב לבין הבית ומגדיר את מבואת הכניסה. הספריה היא חלק בלתי נפרד מהתכנון ונשענת על עמודים קונסטרוקטיביים.

  צילום: אלעד שריג

  Show thumbnails

  Accessibility