Share
 • בית בתל אביב שבח
 • בית בתל אביב שבח

  2011

  שטח בניה: 375 מ”ר
  שטח מגרש: 505 מ”ר

  הבית תוכנן לאורך המגרש כך שחזיתו הארוכה שקופה ופונה לעבר גינה התופסת יותר מחצי המגרש.כך, קומת הקרקע פתוחה כולה והפעילות מתרחשת באזורים שונים של אותו החלל חשופה תמיד אל עבר האזור הפתוח והירוק. הקונסטרוקציה של קיר זה עשויה עמודים עגולים פנימיים, וכך נותר רצף חלונות ללא הפרעה.

  האלמנט המרכזי הוא הספריה העוברת בין הקומות, הספריה עשויה ברזל ומורכבת משני אלמנטים: פיר הכביסה וארגזי אחסנה. הארגזים פונים אל עבר המדרגות ואל עבר החללים המרכזיים בהתאמה לגובה שלהם יחסית למשתמש. עמודי הספריה תומכים בתקרות ומשמשים עזר קונסטרוקטיבי.
  אל המגרש נכנסים בחלקו הגבוה, הצפוני, והוא משופע לאורכו בשני מטר לכוון דרום.
  הפרש הגבהים הזה איפשר, יחד עם חצר אנגלית פתוחה, לפתוח את חדרי קומת המרתף בגובה מלא, ולשפר את איכות החיים בה.

   

  צילום: אלעד שריג

  Show thumbnails

  Accessibility