Share
  • ברוז
  • ברוז

    בשיתוף עם טל זכות

    תחרות רעיונית לגלריה לאמנות ואדריכלות אשר שטה על נהר התמזה בלונדון. הברוז מכיל אולם רב תכליתי, גלריה, שרותים ומטבחון, וכן מרפסת הנפתחת על גבו. הברוז הצהוב מתוכנן מחלקי פלסטיק שקופים למחצה, אשר מעבירים אור ע”ג קונסטרוקצית מתכת. הברוז נגרר ע”י ספינת גרירה ומתחבר לחוף ליד גשר צ’רינג קרוס.

    Show thumbnails

    Accessibility