Share
 • קטלוג ‘גלגל הצלה’
 • קטלוג ‘גלגל הצלה’

  2006

  קטלוג ‘גלגל הצלה: טיפולוגיה של הנצחה בישראל – אדריכלות וחברה’

  החיילים בקבר אומרים, “אתם למעלה אשר מניחים זרים עלינו, כמו גלגל הצלה העשוי מפרחים, ראו את פנינו שוים כל כך בין הזרועות המושטות, אבל זכרו את השוני שהיה בינינו ואת השמחה על פני המים”.

  יהודה עמיחי
  “הזמן” שיר מספר 6

  מאמרים

  Show thumbnails

  Accessibility