Share
 • דירה בצפון תל אביב
 • דירה בצפון תל אביב

  2007

  שטח הדירה: 140 מ”ר

  הדירה שמשה בעבר למשפחה של ארבע נפשות עודכנה למצב משפחתי חדש, וחולקה לשתי יחידות, יחידה מרכזית לזוג ויחידה קטנה יותר לבן בוגר.

  בחלל המרכזי נבנתה ספריה המיועדת גם למערכת שמע ומכילה בתוכה שני חלונות אשר זזים לתוך כיס בספריה, וממסגרים נוף. ניצב לה חלון ויטרינה, המתחיל מספסל המשכי לספריה כדי לטשטש את העבר המרפסתי. לחדר האוכל היומיומי מוקדש חלל נפרד, אך שני שולחנות נפתחים העומדים כיחידת ריהוט קונזולית מאפשרים ארוח רב משתתפים.

  צילום: יקי אסייג

  Show thumbnails

  Accessibility