Share
 • דירה בשד’ רוטשילד
 • דירה בשד’ רוטשילד

  1999

  בשיתוף עם גליה שטרנברג

  שטח הדירה: 240 מ”ר

  במבנה לשימור אשר חייב שמירה על פתחים באופים המקורי, חולקה הדירה לשני אגפים  נפרדים, אגף למתבגרים ובו גם חדר המשפחה ואגף בוגרים הכולל מטבח, חדר מגורים ויחידת שינה. אזור המגורים נפתח באופן מקסימלי בשטח ובגובה. קיר הלבנים המקוריות של הבנין נחשף כקיר מבואה. הדלתות שינו את גובהן ותוכננו בדומה לחלונות.

  צילום: שי אדם

  Show thumbnails

  Accessibility