Share
 • דירה בתל אביב לי. ד
 • דירה בתל אביב לי. ד

  2018

  שטח הדירה: 102 מ”ר

  דירה לזוג אוהבי צבע בעיר, אתגרה את התכנון ובחירת החומרים. למטבח אשר  הפונה לעבר הכניסה, נבחר כתום עז, הצבע שנוסף אליו הוא אפור, שני אילה שייכים לציטוט מדירת מגורים קודמת של בני הזוג. הספריה, בה מוסתרים ע”י הדלת הזזה הבר והטלויזיה, מתיחסת לצבעוניות של הריפודים בסלון. דלתות החדרים נצבעו בסוג של תכלת, נבחר טפט צבעוני לשרותי האורחים אליו הותאם משטח ירוק וספי חלון מפליז. טפט נוסף נמצא בחדר השינה.

  צילום: רוני כנעני

  Show thumbnails

  Accessibility