Share
 • דירה בתל אביב (שס)
 • דירה בתל אביב (שס)

  2022

  דירה בתל אביב למשפחה בת 6 נפשות

  אחסנה מרובה, ריהוט מינימלי ותיחום לחפצים מאפשרים ניהול בית שקט

  מחסן ומקרן נגלל משחררים את הסלון ממכשירים

  דלת הזזנה מפרידה את חלל המגורים מחדר המשפחה ומאפשרת משחקי מחשב מצידה האחד ואופרה מצידה השני

  צילום: רוני כנעני

  Show thumbnails

  Accessibility