Share
 • דירה לר.מ.
 • דירה לר.מ.

  2010

  שטח הדירה כ 48 מ”ר

  דירה ליחיד מול הים. הדירה ממקסמת את הנוף הנשקף ממנה. מול דלת הכניסה ממוקם חלון גדול, החלל המרכזי פונה אל עבר הים בקיר זכוכית גדול. חדר השינה מקושר לחלל הציבורי ואל עבר הנוף בשתי דלתות גדולות, כעין קיר שנפתח ומאפשרות מבט ישיר והגדלת חדר השינה. בשרותים קבועים חמישה חלונות עגולים לעבר הפונים דרך חדר השינה לכוון הים אשר משתקף גם במראה שממול, כך שגם בשעת צחצוח השיניים יש מבט לים.

  צילום: אלעד שריג

  Show thumbnails

  Accessibility