Share
 • דירת גן בתל אביב
 • דירת גן בתל אביב

  2014

  כ 114 מ”ר

  שיתוף פעולה פורה עם המעצבת רחלי שרפשטיין הניב תוצר מלבב בדירת גן בתל אביב.
  הריהוט הקבוע והנייד, איפשר חלוקת החלל לפינות שונות וע”י כך את הגדלת המרחב.

  צילום: שירן כרמל

  Show thumbnails

  Accessibility