Share
 • היכל התרבות קרית אונו
 • היכל התרבות קרית אונו

  פרס שני

  בשיתוף עם סיון הולנד, הילה רק

  הבנין נקרא כיחידה אחת אך מופרד בשימושיו ובאפשרויות התחזוקה וההפעלה שלו למבני משנה: האולם המרכזי, אולם משנה, גלריית אמנות, קונסטבטוריון, הוראת אמנות ובית ספר למחול. כל אחד ממשני המשנה יכול לתפקד באופן עצמאי ואינו תלוי בהפעלת שאר החלקים. הגן והבילוי בו, הכולל  רמפות, מרפסות חיצוניות ואמפיתאטרון חיצוני מאפשר חיי קהילה לארוך ללא קשר לפעילות הבנין.

  Show thumbnails

  Accessibility