Share
  • טפט במשרד הייטק
  • טפט במשרד הייטק

    כפתרון למיתוג בחברת הי טק, עוצב במשותף עם גרפיקאית, טפט ובו לוגו החברה ואלמנטים המזכירים אותו צורנית. כך מלוים הקירות הממותגים את המסדרון באופן המוסיף שקט.

    Show thumbnails

    Accessibility