Share
  • כרית רב שימושית
  • כרית רב שימושית

    בשיתוף עם גלית גלבוע

    הכרית משמשת כשרפרף, או למצב של רביצה מול הטלויזיה תוך תמיכה בגב התחתון. מורכבת משני חלקים אליפטיים המאפשרים כונון נוח לכל מידת משתמש.

    Show thumbnails

    Accessibility