Share
  • מוד פרידלנד – תערוכה בבית בנימיני
  • מוד פרידלנד – תערוכה בבית בנימיני

    ספטמבר עד נובמבר 2011

    מוד פרידלנד (1927-1996) אמנית קרמיקה עם יכולות גלזורה מיוחדות, הוצגה בבית בנימיני – בית לקרמיקה עכשווית. בתקציב מצומצם נחתכו שלוש פלטות לשישה חלקים, וחוברו לשולחן תצוגה ארוך המחבר בין שני חלקי חלל התצוגה, ומאפשר הליכה סיבובית. השולחן אינו אחיד ברוחב כדי לאפשר העמדת מוצגים בנפרד ובקבוצות. השולחן נצבע בצבע מסגרות החלון וברק עז כדי להוסיף השתקפות לתצוגה והדגיש את הצבעוניות.

    Show thumbnails

    Accessibility