Share
 • מטבחוץ – ביאנלה בת ים
 • מטבחוץ – ביאנלה בת ים

  פסח 2008

  בשיתוף עם ניקי דוידוב, נעמי שמחוני, טלי ברגל

  המסורת הסוציאליסטית של תכנון שכונות כיחידה חברתית אוטונומית הורישה למתחמי הבתים המשותפים גינות ציבוריות לשימוש הכלל. כיום, הגינות הציבוריות המתוכננות כשטח ציבורי פתוח משותף, אינן מגשימות את פוטנציאל תפקודן כחדר אינטימי שכונתי. משום כך רצינו ליצור לקהילה מרחב פעולה מיוחד לה, קיבוצי, שבו יתרחש החיבור הקהילתי המיוחל. ה’מטבחוץ’ משמש כמכנה המשותף הרחב והזמין ביותר לכל – מזון – ונבנה כחלל המזמין את הקהילה להתאסף בו, לבלות יחד, ולשתף פעולה. הרעיון החברתי העומד בבסיס התכנון הוא לפתוח את חצרות הבתים אל המרחב הציבורי, לאפשר קשר בלתי אמצעי עם השכנים ולהפוך את החזית האחורית, הפונה לגינה, לחזית העיקרית של הבניין. פרויקט ‘מטבחוץ’ הוא דגם לניכוס שטחים פתוחים ומטרתו להראות לדיירי השכונה דפוס שימוש חדש של ‘כולנו מסובין’.

  Show thumbnails

  Accessibility