Share
 • מרחבים מתוכננים חוברת דיגיטלית
 • מרחבים מתוכננים חוברת דיגיטלית

  2020

  *הפרויקט “כדאי לדעת” שיזם אילון סולן, פרופסור בבית הספר למדעי המתמטיקה באוניברסיטת תל אביב ומנהל תוכנית בנו ארבל לתלמידים צעירים מוכשרים במתמטיקה, צובר תאוצה; אחת החוברות כבר נכנסה לתוכנית הלימודים למגמה המדעית-טכנולוגית לחטיבות הביניים.
  מטרת הפרויקט להנגיש רעיונות חשובים במדע וברוח לילדים ולבני נוער, ולעודדם להרחיב את הדעת ולהתעניין במדע וברוח. ההנגשה נעשית באמצעות חוברות קצרות, שנכתבות ברובן על-ידי חוקרים מובילים מאוניברסיטת תל אביב.
  יעוץ מדעי : ד”ר רועי קוזלובסקי
  *טקסט מתוך אתר אוניברסיטת תל אביב

  Show thumbnails

  Accessibility