Share
  • מרכז מבקרים בנמל
  • מרכז מבקרים בנמל

    בשיתוף עם יהושוע ציפרוט

    המבנה מתוכנן כמגדלור יבשה בנמל, חזיתותיו וגגו מעבירים אור פנימה והחוצה. המרכז מיועד לשלב מגוון פעילויות בשטח מצומצם. את מוזאון הנמל מוצע להציג האופן שוטף כחלק מחלונות הראווה, כך תהיה חשיפה לארכיון שעות ארוכות וללא קשר לשעות פעילות המבנה. במבנה מיועדת חנות לעיצוב, בית קפה ואזור תצוגה.

    Show thumbnails

    Accessibility