Share
  • משרדי חברת שילוח
  • משרדי חברת שילוח

    משרדים לחברת שילוח בשטח של כ 2000 מ”ר. התכנית מקרבת את חללי העבודה הפתוחים לחלונות לאור ולנוף, בעוד שהמנהלים יושבים בביתנים במרכז החלל. מסדרונות פתוחים מלווים בשורת עמודים עליהם תלוים גופי תאורה של חוץ. המערכות גלויות כדי לאפשר גובה גדול ככל הניתן לאיזון של שטח החלל הפתוח. לריצוף נבחר שטיח כעזר לנושא האקוסטי, השטיח מורכב מריבועים בתשעה צבעים. מונחים באופן אקראי לפי הגיון צמידות. דבר המאפשר תחזוקה פשוטה והחלפת ריבועים לפי צורכי התחזוקה. מחיצות נבחרו בצעוניות הפוכה כדי לייצר מרחב עבודה אישי לכל משתמש.

    צילום: יואב פלד

    Show thumbnails

    Accessibility