Share
 • דירה בתל אביב נ
 • דירה בתל אביב נ

  2019

  שטח הדירה : 60 מ”ר

  דירה לאספנית אמנות  הכוללת חדר שינה וחלל ארוח

  שולחן שיוצר במיוד מאפשר הזזה ופתיחה קלה וארוח של עד 10 איש

  Show thumbnails

  Accessibility