Share
  • נמל תל-אביב
  • נמל תל-אביב

    בשיתוף עם יהושוע ציפרוט, רן ברוידס.

    האזור שנמצא קרוב לשפת הים מחולק לזירות פעולה קטנות ונושאיות. הזירות מאפשרות סוגי פעילות שונים של המטיילים בנמל, מנוחה, סקייטבורד, הופעות קטנות, חגיגות ימי הולדת וכו’. לכל זירת פעילות קשור פיר אמיתי או רעיוני אשר חודר אל תוך הים ומשמש המשך הפעילות היבשתית, בים.

    Show thumbnails

    Accessibility