Share
 • פנים לבית מגורים ברעננה
 • פנים לבית מגורים ברעננה

  2005

  שטח הבית כ 400 מ”ר

  תכנון הפנים נעשה לאחר גמר שלד הבנין וכלל את כל חדרי הבית תוך התאמה לדרישות הדיירים. התכנון כלל ריהוט, תאורה, בחירת חומרי גמר, טכסטילים ורשת נרוסטה כמגנה ומפרידה המדרגות. לקיר המרכזי המרכזי בחדר המגורים נוסף עובי המנוצל לבידוד, תאורה ולהסתרת מסכי הוילון. בקיר הניצב לו תוכנן רהיט המשמש לאחסנה וממנו נפתחים מדפים לאלמנטים מיוחדים לפי הצורך.

  צילום: עמית גירון

  Show thumbnails

  Accessibility