Share
  • שולחנות סלוניים
  • שולחנות סלוניים

    שולחנות מתכת ששתי פאות שלהם עם משטחי עץ דבר המאפשר שימוש בשני הגבהים, להגשה למעל הספה, להנחת רגלים לשימוש כשולחן עשר ועוד. באחד מהשולחנות חור מתאים לקערה.

    Show thumbnails

    Accessibility